ตู้ทำน้ำเย็น

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก SC1
  13,805.00 ฿
  25,100.00 ฿  (-45%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก WC1
  14,410.00 ฿
  26,200.00 ฿  (-45%)
 • ขายดี
  ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 2 ก๊อก SC2
  13,805.00 ฿
  25,100.00 ฿  (-45%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 2 ก๊อก WC2
  14,410.00 ฿
  26,200.00 ฿  (-45%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ก๊อก SC3
  17,346.00 ฿
  29,400.00 ฿  (-41%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ก๊อก WC3
  17,995.00 ฿
  30,500.00 ฿  (-41%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 4 ก๊อก SC4
  18,644.00 ฿
  31,600.00 ฿  (-41%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 4 ก๊อก WC4
  19,234.00 ฿
  32,600.00 ฿  (-41%)

ตู้น้ำแบบขวดคว่ำ

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก WBC1
  16,260.00 ฿
  27,100.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก WBC2
  16,260.00 ฿
  27,100.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 3 ก๊อก WBC3
  19,080.00 ฿
  31,800.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 4 ก๊อก WBC4
  20,340.00 ฿
  33,900.00 ฿  (-40%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น

 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C1
  19,560.00 ฿
  32,600.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C2
  22,140.00 ฿
  36,900.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C3
  23,460.00 ฿
  39,100.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C4
  28,260.00 ฿
  47,100.00 ฿  (-40%)

ตู้ทำน้ำร้อน

 • ตู้ทำนํ้าร้อนสแตนเลส 1 ก๊อก WH1
  17,040.00 ฿
  28,400.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อนสแตนเลส 2 ก๊อก WH2
  17,040.00 ฿
  28,400.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อนสแตนเลส 3 ก๊อก WH3
  20,520.00 ฿
  34,200.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อนสแตนเลส 4 ก๊อก WH4
  22,500.00 ฿
  37,500.00 ฿  (-40%)

ตู้ทำนํ้าเย็น 3 ด้าน

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ด้าน 6 ก๊อก OSF2
  20,520.00 ฿
  34,200.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ด้าน 7 ก๊อก OSF3
  21,840.00 ฿
  36,400.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ด้าน 8 ก๊อก OSF4
  25,680.00 ฿
  42,800.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ด้าน 9 ก๊อก OSF5
  28,260.00 ฿
  47,100.00 ฿  (-40%)

แท้งค์น้ําสแตนเลสตราเพชร

 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 150 L ก้นเรียบหรือพื้นเรียบ ตราเพชร รุ่น DMFL150
  4,029.00 ฿
  7,900.00 ฿  (-49%)

   

 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 200 L ก้นเรียบหรือพื้นเรียบ ตราเพชร รุ่น DMFL200
  4,794.00 ฿
  9,400.00 ฿  (-49%)

   

 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 300 L ก้นเรียบหรือพื้นเรียบ ตราเพชร รุ่น DMFL300
  5,406.00 ฿
  10,600.00 ฿  (-49%)

   

 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 350 L ทรงปกติก้นนูน ตราเพชร
  5,712.00 ฿
  11,200.00 ฿  (-49%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

แท้งค์น้ําสแตนเลส ตรา MAKTANG

 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 350 L ทรงปกติก้นนูน ตรา MAKTANG รุ่น MTMCB350
  5,415.00 ฿
  9,500.00 ฿  (-43%)
 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 550 L ทรงสูงก้นนูน ตรา MAKTANG รุ่น MTMCX550
  7,524.00 ฿
  13,200.00 ฿  (-43%)
 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 700 L ทรงสูงก้นนูน ตรา MAKTANG รุ่น MTMCX700
  8,151.00 ฿
  14,300.00 ฿  (-43%)
 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 1100 L ทรงสูงก้นนูน ตรา MAKTANG รุ่น MTMCX1100
  9,633.00 ฿
  16,900.00 ฿  (-43%)

แท้งค์น้ําสแตนเลส ตรา ADVANCED

 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 150 L ก้นเรียบ ตราADVANCED รุ่น AVF150
  4,104.00 ฿
  7,200.00 ฿  (-43%)
 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 200 L ก้นเรียบ ตราADVANCED รุ่น AVF200
  4,902.00 ฿
  8,600.00 ฿  (-43%)
 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 300 L ก้นเรียบ ตราADVANCED รุ่น AVF300
  5,529.00 ฿
  9,700.00 ฿  (-43%)
 • แท้งค์น้ําสแตนเลส ขนาด 400 L ก้นเรียบ ตราADVANCED รุ่น AVF400
  6,669.00 ฿
  11,700.00 ฿  (-43%)

แท้งค์น้ําสแตนเลส ตรา JUMBO

 • แท้งค์น้ำสแตนเลส 350 L ทรงปกติก้นนูน
  5,510.00 ฿
  9,500.00 ฿  (-42%)
 • แท้งค์น้ำสแตนเลส 500 L ทรงปกติก้นนูน
  7,076.00 ฿
  12,200.00 ฿  (-42%)
 • แท้งค์น้ำสแตนเลส 550 L ทรงปกติก้นนูน
  7,076.00 ฿
  12,200.00 ฿  (-42%)
 • แท้งค์น้ำสแตนเลส 700 L ทรงปกติก้นนูน
  7,946.00 ฿
  13,700.00 ฿  (-42%)

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา MAKTANG

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 330 L ลายแกรนิต ตราMAKTANG
  1,710.00 ฿
  2,012.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ลายแกรนิต ตรา MAKTANG
  2,247.00 ฿
  2,643.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 600 L ลายแกรนิต ตราMAKTANG
  2,564.00 ฿
  3,017.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 750 L ลายแกรนิต ตรา MAKTANG
  3,001.00 ฿
  3,531.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา WORLD

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-500WD
  2,088.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 750 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-750WD
  2,480.00 ฿
  2,850.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-1000WD
  3,176.00 ฿
  3,650.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-1500WD
  4,481.00 ฿
  5,150.00 ฿  (-13%)
Visitors: 1,063,260