ตู้กดน้ํา

ตู้กดน้ําเย็น หรือ เครื่องทําน้ําเย็น หรือ เครื่องกดน้ำ

มีมากมายหลายแบบและหลากหลายยี่ห้อที่มีขายอยู่ในท้องตลาด ตู้กดน้ําเย็นสแตนเลส เครื่องทําน้ําเย็นสแตนเลส เครื่องกดน้ำสแตนเลส ก็มีมากมายหลายแบบ และ หลากหลายยี่ห้อที่มีขายอยู่ในท้องตลาด ที่มีคุณภาพดี มีรับประกันสินค้า ก็มียี่ห้อ MAKTANG, MAXCOOL และอีกหลากหลาย

ตู้ทำน้ำเย็น

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก SC1
  13,805.00 ฿
  25,100.00 ฿  (-45%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก WC1
  14,410.00 ฿
  26,200.00 ฿  (-45%)
 • ขายดี
  ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 2 ก๊อก SC2
  13,805.00 ฿
  25,100.00 ฿  (-45%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 2 ก๊อก WC2
  14,410.00 ฿
  26,200.00 ฿  (-45%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ก๊อก SC3
  17,346.00 ฿
  29,400.00 ฿  (-41%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ก๊อก WC3
  17,995.00 ฿
  30,500.00 ฿  (-41%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 4 ก๊อก SC4
  18,644.00 ฿
  31,600.00 ฿  (-41%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 4 ก๊อก WC4
  19,234.00 ฿
  32,600.00 ฿  (-41%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 5 ก๊อก WC5
  23,760.00 ฿
  39,600.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 6 ก๊อก WC6
  24,720.00 ฿
  41,200.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 7 ก๊อก WC7
  31,440.00 ฿
  52,400.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 8 ก๊อก WC8
  40,440.00 ฿
  67,400.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 10 ก๊อก WC10
  41,760.00 ฿
  69,600.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ด้าน 6 ก๊อก OSF2
  20,520.00 ฿
  34,200.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ด้าน 7 ก๊อก OSF3
  21,840.00 ฿
  36,400.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ด้าน 8 ก๊อก OSF4
  25,680.00 ฿
  42,800.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ด้าน 9 ก๊อก OSF5
  28,260.00 ฿
  47,100.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ด้าน 10 ก๊อก OSF6
  29,520.00 ฿
  49,200.00 ฿  (-40%)

ตู้น้ำแบบขวดคว่ำ

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก WBC1
  16,260.00 ฿
  27,100.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก WBC2
  16,260.00 ฿
  27,100.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 3 ก๊อก WBC3
  19,080.00 ฿
  31,800.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 4 ก๊อก WBC4
  20,340.00 ฿
  33,900.00 ฿  (-40%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก SBC1
  15,600.00 ฿
  26,000.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก SBC2
  15,600.00 ฿
  26,000.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 3 ก๊อก SBC3
  18,420.00 ฿
  30,700.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 4 ก๊อก SBC4
  19,680.00 ฿
  32,800.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำร้อน น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ WBH1C1
  20,100.00 ฿
  33,500.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำร้อน น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ WBH1C2
  22,920.00 ฿
  38,200.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำร้อน น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ SBH1C1
  19,440.00 ฿
  32,400.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำร้อน น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ SBH1C2
  22,260.00 ฿
  37,100.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก UC1
  3,960.00 ฿
  4,400.00 ฿  (-10%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก UC2
  4,500.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-10%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก UPC1
  4,860.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-10%)

   

 • ตู้น้ำร้อน น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ UH1C1
  5,940.00 ฿
  6,600.00 ฿  (-10%)

   

 • ตู้น้ำร้อน น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ UPH1C1
  6,750.00 ฿
  7,500.00 ฿  (-10%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก UH1
  3,960.00 ฿
  4,400.00 ฿  (-10%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก UH2
  4,770.00 ฿
  5,300.00 ฿  (-10%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก UPH1
  4,860.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-10%)

   

ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น

 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C1
  19,560.00 ฿
  32,600.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C2
  22,140.00 ฿
  36,900.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C3
  23,460.00 ฿
  39,100.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C4
  28,260.00 ฿
  47,100.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C5
  29,220.00 ฿
  48,700.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH2C2
  28,260.00 ฿
  47,100.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH2C3
  30,480.00 ฿
  50,800.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น SH1C1
  18,960.00 ฿
  31,600.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น SH1C2
  21,480.00 ฿
  35,800.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น SH1C3
  22,800.00 ฿
  38,000.00 ฿  (-40%)

ตู้ทำน้ำร้อน

 • ตู้ทำนํ้าร้อนสแตนเลส 1 ก๊อก WH1
  17,040.00 ฿
  28,400.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อนสแตนเลส 2 ก๊อก WH2
  17,040.00 ฿
  28,400.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อนสแตนเลส 3 ก๊อก WH3
  20,520.00 ฿
  34,200.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อนสแตนเลส 4 ก๊อก WH4
  22,500.00 ฿
  37,500.00 ฿  (-40%)
 • ตู้ทำนํ้าร้อนสแตนเลส 5 ก๊อก WH5
  28,260.00 ฿
  47,100.00 ฿  (-40%)
Visitors: 1,052,638