ถังบำบัดน้ำเสีย PE


ถังบำบัดน้ำเสีย PE ตรา JUMBO

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา JUMBO รุ่น JJBC-600L
  0.00 ฿
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา JUMBO รุ่น JJBC-800L
  0.00 ฿
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา JUMBO รุ่น JJBC-1000L
  0.00 ฿
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1200 L ตรา JUMBO รุ่น JJBC-1200L
  0.00 ฿

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา SJ

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา SJ รุ่น SJP-600
  2,480.00 ฿
  2,850.00 ฿  (-13%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา SJ รุ่น SJP-800
  2,784.00 ฿
  3,200.00 ฿  (-13%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา SJ รุ่น SJP-1000
  3,045.00 ฿
  3,500.00 ฿  (-13%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1200 L ตรา SJ รุ่น SJP-1200
  3,584.00 ฿
  4,120.00 ฿  (-13%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา MAKTANG

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา MAKTANG รุ่น MTST600
  2,446.00 ฿
  2,878.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา MAKTANG รุ่น MTST800
  2,729.00 ฿
  3,210.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา MAKTANG รุ่น MTST1000
  2,865.00 ฿
  3,371.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1200 L ตรา MAKTANG รุ่น MTST1200
  3,502.00 ฿
  4,120.00 ฿  (-15%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา Safe

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา Safe รุ่น SST600
  2,504.00 ฿
  2,878.00 ฿  (-13%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา Safe รุ่น SST800
  2,793.00 ฿
  3,210.00 ฿  (-13%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา Safe รุ่น SST1000
  2,933.00 ฿
  3,371.00 ฿  (-13%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1200 L ตรา Safe รุ่น SST1200
  3,584.00 ฿
  4,120.00 ฿  (-13%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา DOS รุ่น HERO

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา DOS รุ่น HERO 800
  3,640.00 ฿
  5,200.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา DOS รุ่น HERO 1000
  3,710.00 ฿
  5,300.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1200 L ตรา DOS รุ่น HERO 1200
  5,040.00 ฿
  7,200.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1600 L ตรา DOS รุ่น HERO 1600
  5,110.00 ฿
  7,300.00 ฿  (-30%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา DOS รุ่น ULTRA

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา DOS รุ่น ULTRA 800
  5,950.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา DOS รุ่น ULTRA 1000
  6,370.00 ฿
  9,100.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1600 L ตรา DOS รุ่น ULTRA 1600
  7,980.00 ฿
  11,400.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 2000 L ตรา DOS รุ่น ULTRA 2000
  10,290.00 ฿
  14,700.00 ฿  (-30%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา DOS รุ่น COMPACT

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 3000 L ตรา DOS COMPACT รุ่น DC3000GD
  27,510.00 ฿
  39,300.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 4000 L ตรา DOS COMPACT รุ่น DC4000GD
  31,500.00 ฿
  45,000.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 5000 L ตรา DOS COMPACT รุ่น DC5000GD
  34,510.00 ฿
  49,300.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 6000 L ตรา DOS COMPACT รุ่น DC6000GD
  43,540.00 ฿
  62,200.00 ฿  (-30%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา DOS รุ่น OK

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา DOS รุ่น OK600
  3,080.00 ฿
  4,400.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา DOS รุ่น OK800
  3,360.00 ฿
  4,800.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา DOS รุ่น OK1000
  3,500.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-30%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1200 L ตรา DOS รุ่น OK1200
  4,340.00 ฿
  6,200.00 ฿  (-30%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา P&S

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา P&S รุ่น PSST600B
  3,013.00 ฿
  4,636.00 ฿  (-35%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา P&S รุ่น PSST800B
  3,275.00 ฿
  5,039.00 ฿  (-35%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา P&S รุ่น PSST1000B
  3,537.00 ฿
  5,442.00 ฿  (-35%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1200 L ตรา P&S รุ่น PSST1200B
  3,930.00 ฿
  6,047.00 ฿  (-35%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา WAVE รุ่น BLACK BULL รวมไร้อากาศ

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 400 L ตรา WAVE BLACK BULL รุ่น BB400
  2,865.00 ฿
  3,370.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา WAVE BLACK BULL รุ่น BB600
  2,967.00 ฿
  3,490.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา WAVE BLACK BULL รุ่น BB800
  3,060.00 ฿
  3,600.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา WAVE BLACK BULL รุ่น BB1000
  3,247.00 ฿
  3,820.00 ฿  (-15%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา WAVE รุ่น ZAD รวมไร้อากาศ

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 400 L ตรา WAVE รุ่น ZAD400
  3,154.00 ฿
  3,710.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา WAVE รุ่น ZAD600
  3,247.00 ฿
  3,820.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา WAVE รุ่น ZAD800
  3,349.00 ฿
  3,940.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา WAVE รุ่น ZAD1000
  3,536.00 ฿
  4,160.00 ฿  (-15%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา WAVE รุ่น WFF ชนิดเติมอากาศ

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 400 L ตรา WAVE รุ่น WFF400
  12,257.00 ฿
  14,420.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา WAVE รุ่น WFF600
  13,320.00 ฿
  15,670.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา WAVE รุ่น WFF800
  14,467.00 ฿
  17,020.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา WAVE รุ่น WFF1000
  15,615.00 ฿
  18,370.00 ฿  (-15%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา WAVE รุ่น WF ชนิดกรอง

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 400 L ตรา WAVE รุ่น WF400
  5,075.00 ฿
  5,970.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา WAVE รุ่น WF600
  5,551.00 ฿
  6,530.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา WAVE รุ่น WF800
  6,027.00 ฿
  7,090.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา WAVE รุ่น WF1000
  6,511.00 ฿
  7,660.00 ฿  (-15%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา WAVE รุ่น WS ชนิดเกรอะ

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 400 L ตรา WAVE รุ่น WS400
  4,021.00 ฿
  4,730.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา WAVE รุ่น WS600
  4,403.00 ฿
  5,180.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา WAVE รุ่น WS800
  4,786.00 ฿
  5,630.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา WAVE รุ่น WS1000
  5,168.00 ฿
  6,080.00 ฿  (-15%)

ถังบำบัดน้ําเสีย PE ตรา WAVE รุ่น WP รวมไร้อากาศเกรดพรีเมี่ยม

 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 400 L ตรา WAVE รุ่น WP400
  4,590.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 600 L ตรา WAVE รุ่น WP600
  4,973.00 ฿
  5,850.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 800 L ตรา WAVE รุ่น WP800
  5,355.00 ฿
  6,300.00 ฿  (-15%)
 • ถังบำบัดน้ําเสีย PE 1000 L ตรา WAVE รุ่น WP1000
  5,840.00 ฿
  6,870.00 ฿  (-15%)
Visitors: 1,052,636