ถังเก็บน้ําพลาสติก PE


ถังเก็บน้ํา PE ตราMAKTANG ลายแกรนิต

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 330 L ลายแกรนิต ตราMAKTANG
  1,710.00 ฿
  2,012.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ลายแกรนิต ตรา MAKTANG
  2,247.00 ฿
  2,643.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 600 L ลายแกรนิต ตราMAKTANG
  2,564.00 ฿
  3,017.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 750 L ลายแกรนิต ตรา MAKTANG
  3,001.00 ฿
  3,531.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ลายแกรนิต ตรา MAKTANG
  3,957.00 ฿
  4,655.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ลายแกรนิต ตรา MAKTANG
  5,348.00 ฿
  6,292.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ลายแกรนิต ตราMAKTANG
  6,949.00 ฿
  8,175.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2500 L ลายแกรนิต ตรา MAKTANG
  7,376.00 ฿
  8,678.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตราMAKTANG สีพื้น

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด100 L ตรา MAKTANG
  846.00 ฿
  995.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 200 L ตรา MAKTANG
  1,199.00 ฿
  1,410.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 330 L ตรา MAKTANG
  1,283.00 ฿
  1,509.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา MAKTANG
  1,819.00 ฿
  2,140.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 600 L ตรา MAKTANG
  2,138.00 ฿
  2,515.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 750 L ตรา MAKTANG
  2,456.00 ฿
  2,889.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา MAKTANG
  3,102.00 ฿
  3,649.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา MAKTANG
  4,384.00 ฿
  5,158.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE สีน้ำเงิน ตรา WORLD

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-500WD
  2,088.00 ฿
  2,400.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 750 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-750WD
  2,480.00 ฿
  2,850.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-1000WD
  3,176.00 ฿
  3,650.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-1500WD
  4,481.00 ฿
  5,150.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-2000WD
  5,916.00 ฿
  6,800.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2500 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-2500WD
  7,221.00 ฿
  8,300.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 3000 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-3000WD
  8,526.00 ฿
  9,800.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 4000 L สีน้ำเงิน ตรา WORLD รุ่น WT-4000WD
  12,145.00 ฿
  13,960.00 ฿  (-13%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา WORLD ลายแกรนิต

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WORLD รุ่น GN-500WD
  2,349.00 ฿
  2,700.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 750 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WORLD รุ่น GN-750WD
  2,697.00 ฿
  3,100.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WORLD รุ่น GN-1000WD
  3,089.00 ฿
  3,550.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WORLD รุ่น GN-1500WD
  4,524.00 ฿
  5,200.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WORLD รุ่น GN-2000WD
  5,481.00 ฿
  6,300.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2500 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WORLD รุ่น GN-2500WD
  7,569.00 ฿
  8,700.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 3000 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WORLD รุ่น GN-3000WD
  8,004.00 ฿
  9,200.00 ฿  (-13%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 4000 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WORLD รุ่น GN-4000WD
  12,876.00 ฿
  14,800.00 ฿  (-13%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา Greentree รุ่น GTBA

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา GREENTREE รุ่น GTBA500
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา GREENTREE รุ่น GTBA700
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา GREENTREE รุ่น GTBA1000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา GREENTREE รุ่น GTBA1500
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา GREENTREE รุ่น GTBA2000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2500 L ตรา GREENTREE รุ่น GTBA2500
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 3000 L ตรา GREENTREE รุ่น GTBA3000
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา Greentree รุ่น GSTA

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา GREENTREE รุ่น GSTA 1000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา GREENTREE รุ่น GSTA 2000
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา Greentree รุ่น MARCH - ONE

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา GREENTREE รุ่น MARCH-ONE1000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา GREENTREE รุ่น MARCH-ONE2000
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา Greentree รุ่น GSTG

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา GREENTREE รุ่น GSTG 1000
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา GREENTREE รุ่น GSTG 2000
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา Greentree รุ่น SAND STONE

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 550 L ตรา GREENTREE รุ่น SAND STONE550
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา GREENTREE รุ่น SAND STONE700
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา GREENTREE รุ่น SAND STONE1000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา GREENTREE รุ่น SAND STONE1500
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา GREENTREE รุ่น SAND STONE2000
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE สีพื้น ตรา Safe

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 100 L ตรา Safe
  866.00 ฿
  995.00 ฿  (-13%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 200 L ตรา Safe
  1,227.00 ฿
  1,410.00 ฿  (-13%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 330 L ตรา Safe
  1,313.00 ฿
  1,509.00 ฿  (-13%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา Safe
  1,862.00 ฿
  2,140.00 ฿  (-13%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา SAFE ลายแกรนิต

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 330 L ลายแกรนิต ตรา Safe
  1,750.00 ฿
  2,012.00 ฿  (-13%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ลายแกรนิต ตรา Safe
  2,299.00 ฿
  2,643.00 ฿  (-13%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 600 L ลายแกรนิต ตรา Safe
  2,625.00 ฿
  3,017.00 ฿  (-13%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 750 L ลายแกรนิต ตรา Safe
  3,072.00 ฿
  3,531.00 ฿  (-13%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ปลาวาฬ รุ่น THE ROCK

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา ปลาวาฬ รุ่น THE ROCK1000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา ปลาวาฬ รุ่น THE ROCK2000
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ปลาวาฬ รุ่น WOG

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L สีเทา ตรา ปลาวาฬ รุ่น WOG 500
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L สีเทา ตรา ปลาวาฬ รุ่น WOG 700
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด1000 L สีเทา ตรา ปลาวาฬ รุ่น WOG 1000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L สีเทา ตรา ปลาวาฬ รุ่น WOG 1500
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIN

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L สีชมพู ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIN 500
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L สีชมพู ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIN 700
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L สีชมพู ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIN 1000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L สีชมพู ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIN 1500
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIT

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L สีน้ำเงิน ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIT 500
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L สีน้ำเงิน ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIT 700
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L สีน้ำเงิน ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIT 1000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L สีน้ำเงิน ตรา ปลาวาฬ รุ่น WIT 1500
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น Grand

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 550 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JGM550
  3,780.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JGM700
  4,200.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 800 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JGM800
  4,480.00 ฿
  6,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JGM1000
  4,690.00 ฿
  6,700.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JXL

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 3000 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JXL 3000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 7600 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JXL 7600
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JXXL

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 9300 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JXXL 9300
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น PURE

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 550 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JB550PURE
  3,080.00 ฿
  4,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JB700PURE
  3,290.00 ฿
  4,700.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 800 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JB800PURE
  3,500.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JB1000PURE
  3,780.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น ECO

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 550 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JB550eco
  3,500.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JB700eco
  3,780.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 800 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JB800eco
  4,060.00 ฿
  5,800.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JB1000eco
  4,340.00 ฿
  6,200.00 ฿  (-30%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น บลูแท้งค์

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 5000 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JRP5000
  13,370.00 ฿
  19,100.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 6000 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น JRP6000
  16,870.00 ฿
  24,100.00 ฿  (-30%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ช้างจัมโบ้ BAMBU

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 400 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น SBB400
  3,780.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น SBB500
  4,060.00 ฿
  5,800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น SBB700
  4,480.00 ฿
  6,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ทรงสูง ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น SBB700H
  4,480.00 ฿
  6,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น GN-BIG eco

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 5000 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น GN-JB5000BIG eco
  16,170.00 ฿
  23,100.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 6000 L ตรา ช้างจัมโบ้ รุ่น GN-JB6000BIG eco
  20,230.00 ฿
  28,900.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา ADVANCED รุ่น DORIC

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 400 L ตรา ADVANCED รุ่น DORIC 400
  3,996.00 ฿
  8,881.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 800 L ตรา ADVANCED รุ่น DORIC 800
  5,730.00 ฿
  12,733.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1100 L ตรา ADVANCED รุ่น DORIC 1100
  6,789.00 ฿
  15,087.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1600 L ตรา ADVANCED รุ่น DORIC 1600
  8,860.00 ฿
  19,688.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา ADVANCED รุ่น O2

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 200 L ตรา ADVANCED รุ่น O2 200
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา ADVANCED รุ่น O2 500
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 550 L ตรา ADVANCED รุ่น O2 550
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 620 L ตรา ADVANCED รุ่น O2 620
  5,008.00 ฿
  11,120.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา ADVANCED รุ่น NELUMBO

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 400 L ตรา ADVANCED รุ่น NELUMBO 400
  3,996.00 ฿
  8,881.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา ADVANCED รุ่น NELUMBO 1000
  6,693.00 ฿
  14,873.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา ADVANCED รุ่น NELUMBO 1500
  8,763.00 ฿
  19,474.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา ADVANCED รุ่น NELUMBO 2000
  10,593.00 ฿
  23,540.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา ADVANCED รุ่น RIORA

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา ADVANCED รุ่น RIORA 1000
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1050 L ตรา ADVANCED รุ่น RIORA 1050
  6,741.00 ฿
  14,980.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา ADVANCED รุ่น RIORA 1500
  8,763.00 ฿
  19,474.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา ADVANCED รุ่น RIORA 2000
  10,593.00 ฿
  23,540.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา ADVANCED รุ่น ERAWAN

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 800 L ตรา ADVANCED รุ่น ERAWAN 800
  5,730.00 ฿
  12,733.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา ADVANCED รุ่น LEELAWADEE

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา ADVANCED รุ่น LEELAWADEE 1000
  6,693.00 ฿
  14,873.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา ADVANCED รุ่น LEELAWADEE 1500
  8,763.00 ฿
  19,474.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา ADVANCED รุ่น LEELAWADEE 2000
  10,593.00 ฿
  23,540.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา P&S สีพื้น

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา P&S รุ่น PS500
  2,462.00 ฿
  3,787.00 ฿  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 800 L ตรา P&S รุ่น PS800
  3,214.00 ฿
  4,945.00 ฿  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา P&S รุ่น PS1000
  3,167.00 ฿
  4,873.00 ฿  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา P&S รุ่น PS1500
  4,434.00 ฿
  6,822.00 ฿  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา P&S ลายแกรนิต

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา P&S รุ่น PSGN500
  3,419.00 ฿
  5,260.00 ฿  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 800 L ตรา P&S รุ่น PSGN800
  4,376.00 ฿
  6,733.00 ฿  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา P&S รุ่น PSGN1000
  4,434.00 ฿
  6,822.00 ฿  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา P&S รุ่น PSGN1500
  5,701.00 ฿
  8,771.00 ฿  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น GRANITO

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 550 L ตรา DOS รุ่น GRANITO550
  3,710.00 ฿
  5,300.00 ฿  (-30%)

   

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น GRANITO700
  4,200.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น GRANITO1000
  4,620.00 ฿
  6,600.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา DOS รุ่น GRANITO1500
  6,160.00 ฿
  8,800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น CHAMP

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 550 L ตรา DOS รุ่น CHAMP550
  3,430.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น CHAMP700
  3,710.00 ฿
  5,300.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น CHAMP1000
  4,130.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา DOS รุ่น CHAMP1500
  5,880.00 ฿
  8,400.00 ฿  (-30%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น PORCIO

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 550 L ตรา DOS รุ่น PORCIO550
  3,570.00 ฿
  5,100.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น PORCIO700
  4,130.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น PORCIO1000
  4,340.00 ฿
  6,200.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา DOS รุ่น PORCIO1500
  5,950.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น M0NEY

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น M0NEY 1000
  2,660.00 ฿
  3,800.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา DOS รุ่น M0NEY 2000
  5,600.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-30%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น CHABA

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 400 L ตรา DOS รุ่น CHABA 400
  3,570.00 ฿
  5,100.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา DOS รุ่น CHABA 500
  3,850.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น CHABA 700
  4,900.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1050 L ตรา DOS รุ่น CHABA 1050
  5,320.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น DECO

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น DECO 700 (H)
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น DECO 700
  4,900.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น DECO 1000
  5,320.00 ฿
  7,600.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา DOS รุ่น DECO 2000
  8,330.00 ฿
  11,900.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น DX5

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น DX5 700
  12,740.00 ฿
  18,200.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น DX5 1000
  13,510.00 ฿
  19,300.00 ฿  (-30%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น ECO Jazz

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น ECO Jazz 1000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา DOS รุ่น ECO Jazz 1500
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา DOS รุ่น ECO Jazz 2000
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น GARDENTO

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น GARDENTO 1000
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น GREENERY

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น GREENERY 1000
  2,450.00 ฿
  3,500.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา DOS รุ่น GREENERY 1500
  4,130.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา DOS รุ่น GREENERY 2000
  5,180.00 ฿
  7,400.00 ฿  (-30%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น GROW

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น GROW 1000
  4,130.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา DOS รุ่น GROW 2000
  6,790.00 ฿
  9,700.00 ฿  (-30%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น METALLIC

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น METALLIC 700
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น METALLIC 1000
  0.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น MONTBLANC

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 900 L ตรา DOS รุ่น MONTBLANC 900
  13,510.00 ฿
  19,300.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น NATURA

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา DOS รุ่น NATURA 500
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น NATURA 700
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น NATURA 1000
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา DOS รุ่น NATURA 1500
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น NATURA NANO

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา DOS รุ่น NATURA NANO 500
  5,880.00 ฿
  8,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น NATURA NANO 700
  6,930.00 ฿
  9,900.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น NATURA NANO 1000
  8,750.00 ฿
  12,500.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา DOS รุ่น NATURA NANO 1500
  12,390.00 ฿
  17,700.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น NOBLE

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น NOBLE 700
  5,600.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น NOBLE 1000
  6,160.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา DOS รุ่น NOBLE 2000
  9,170.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น PARADISE

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น PARADISE 1000
  0.00 ฿

ถังเก็บน้ํา PE ตรา DOS รุ่น ROMANO

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา DOS รุ่น ROMANO 700 (H)
  0.00 ฿
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา DOS รุ่น ROMANO 1000
  6,160.00 ฿
  8,800.00 ฿  (-30%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ตรา DOS รุ่น ROMANO 2000
  9,170.00 ฿
  13,100.00 ฿  (-30%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา WAVE รุ่น NAVARA

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 300 L สีฟ้า ตรา WAVE รุ่น NAVARA 300
  2,193.00 ฿
  2,580.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L สีฟ้า ตรา WAVE รุ่น NAVARA 500
  2,771.00 ฿
  3,260.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L สีฟ้า ตรา WAVE รุ่น NAVARA 700
  3,247.00 ฿
  3,820.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L สีฟ้า ตรา WAVE รุ่น NAVARA 1000
  3,536.00 ฿
  4,160.00 ฿  (-15%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา WAVE รุ่น PORCE

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 300 L ตรา WAVE รุ่น PORCE
  2,482.00 ฿
  2,920.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา WAVE รุ่น PORCE
  3,060.00 ฿
  3,600.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา WAVE รุ่น PORCE
  3,443.00 ฿
  4,050.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา WAVE รุ่น PORCE
  3,919.00 ฿
  4,610.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา WAVE รุ่น ROSE

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 400 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น ROSE 400
  3,545.00 ฿
  4,170.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น ROSE 700
  4,786.00 ฿
  5,630.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น ROSE 1000
  5,644.00 ฿
  6,640.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา WAVE รุ่น CHAMPA

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 400 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น CHAMPA 400
  3,825.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น CHAMPA 500
  4,114.00 ฿
  4,840.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น CHAMPA 700
  4,786.00 ฿
  5,630.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น CHAMPA 1000
  5,746.00 ฿
  6,760.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา WAVE รุ่น VIGO

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L สีฟ้า ตรา WAVE รุ่น VIGO 500
  2,865.00 ฿
  3,370.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L สีฟ้า ตรา WAVE รุ่น VIGO 700
  3,349.00 ฿
  3,940.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L สีฟ้า ตรา WAVE รุ่น VIGO 1000
  3,630.00 ฿
  4,270.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L สีฟ้า ตรา WAVE รุ่น VIGO 1500
  5,644.00 ฿
  6,640.00 ฿  (-15%)

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา WAVE รุ่น TROPICAL

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น TROPICAL 500
  5,262.00 ฿
  6,190.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น TROPICAL 700
  6,222.00 ฿
  7,320.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น TROPICAL 1000
  7,854.00 ฿
  9,240.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น TROPICAL 1500
  11,203.00 ฿
  13,180.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา WAVE รุ่น WGD

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 300 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WAVE รุ่น WGD 300
  2,967.00 ฿
  3,490.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WAVE รุ่น WGD 500
  3,630.00 ฿
  4,270.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WAVE รุ่น WGD 700
  4,114.00 ฿
  4,840.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ลายแกรนิต สีทราย ตรา WAVE รุ่น WGD 1000
  4,692.00 ฿
  5,520.00 ฿  (-15%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา WAVE รุ่น CHANG-SG

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น CHANG-SG 500
  3,825.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น CHANG-SG 700
  4,248.00 ฿
  5,180.00 ฿  (-18%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น CHANG-SG 1000
  4,786.00 ฿
  5,630.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น CHANG-SG 1500
  7,370.00 ฿
  8,670.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ํา PE ตรา WAVE รุ่น CHANG-P

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา WAVE รุ่น CHANG-P 500
  3,536.00 ฿
  4,160.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา WAVE รุ่น CHANG-P 700
  4,021.00 ฿
  4,730.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา WAVE รุ่น CHANG-P 1000
  4,301.00 ฿
  5,060.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา WAVE รุ่น CHANG-P 1500
  6,698.00 ฿
  7,880.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา WAVE รุ่น PRUKSA

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น PRUKSA 500
  4,114.00 ฿
  4,840.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น PRUKSA 700
  5,355.00 ฿
  6,300.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น PRUKSA 1000
  6,316.00 ฿
  7,430.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 2000 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น PRUKSA 2000
  12,070.00 ฿
  14,200.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา WAVE รุ่น FLORA

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น FLORA 500
  3,825.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น FLORA 700
  4,786.00 ฿
  5,630.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น FLORA 1000
  5,355.00 ฿
  6,300.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ลายแกรนิต ตรา WAVE รุ่น FLORA 1500
  8,619.00 ฿
  10,140.00 ฿  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา WAVE รุ่น ORCHID

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา WAVE รุ่น Orchid700PVC
  6,545.00 ฿
  7,700.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา WAVE รุ่น Orchid700PPR
  7,327.00 ฿
  8,620.00 ฿  (-15%)

ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ตรา WAVE รุ่น THE PALM

 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 500 L ตรา WAVE รุ่น THE PALM-500L
  5,185.00 ฿
  6,100.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 700 L ตรา WAVE รุ่น THE PALM-700L
  6,316.00 ฿
  7,430.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1000 L ตรา WAVE รุ่น THE PALM-1000L
  7,897.00 ฿
  9,290.00 ฿  (-15%)
 • ถังเก็บน้ําพลาสติก PE ขนาด 1500 L ตรา WAVE รุ่น THE PALM-1500L
  10,710.00 ฿
  12,600.00 ฿  (-15%)

ถังเก็บน้ํา PE ตรา SABUY รุ่น SBGS

 • ถังเก็บน้ำพลาสติก PE ตรา SABUY รุ่น SBGS-550 ขนาด 550 L แกรนิต
  2,795.00 ฿
  4,300.00 ฿  (-35%)

Visitors: 1,052,642