เครื่องทำน้ําแข็ง


เครื่องจ่ายน้ําแข็ง

 • เครื่องจ่ายน้ําแข็ง ICEMAN รุ่น IM101
  26,840.00 ฿
  30,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องจ่ายน้ําแข็ง NTE รุ่น P.070
  78,035.00 ฿
  91,806.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องจ่ายน้ําแข็ง NTE รุ่น P.100
  80,764.00 ฿
  95,016.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องจ่ายน้ําแข็ง NTE รุ่น P.101
  24,375.00 ฿
  28,676.00 ฿  (-15%)

เครื่องทำน้ําแข็ง หลอดเล็ก

 • เครื่องผลิตน้ําแข็ง หลอดเล็ก ICEMAN รุ่น IM304 Tube small
  233,200.00 ฿
  265,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องผลิตน้ําแข็ง หลอดเล็ก ICEMAN รุ่น IM604 Tube small
  277,200.00 ฿
  315,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็ง หลอดเล็ก NTE รุ่น T.104
  125,511.00 ฿
  147,660.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็ง หลอดเล็ก NTE รุ่น T.254
  180,081.00 ฿
  211,860.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็ง หลอดเล็ก NTE รุ่น T.354
  207,366.00 ฿
  243,960.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็ง หลอดเล็ก NTE รุ่น T.554
  271,031.00 ฿
  318,860.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็ง หลอดเล็ก NTE รุ่น T.754
  334,696.00 ฿
  393,760.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็ง หลอดเล็ก NTE รุ่น T.1004
  389,266.00 ฿
  457,960.00 ฿  (-15%)

เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่

 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่ รุ่น IM-605U
  233,200.00 ฿
  265,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่ รุ่น IM-305U
  180,400.00 ฿
  205,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่ รุ่น IM-105U
  145,200.00 ฿
  165,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่ รุ่น IM-505U
  206,800.00 ฿
  235,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่ รุ่น IM-205U
  162,800.00 ฿
  185,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งยูนิตใหญ่ NTE รุ่น U.252
  152,796.00 ฿
  179,760.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งยูนิตใหญ่ NTE รุ่น U.352
  180,081.00 ฿
  211,860.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งยูนิตใหญ่ NTE รุ่น U.452
  207,366.00 ฿
  243,960.00 ฿  (-15%)

เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยเล็ก

 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยเล็ก รุ่น IM-504U(S)
  226,160.00 ฿
  257,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยเล็ก รุ่น IM-204U(S)
  182,160.00 ฿
  207,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยเล็ก รุ่น IM-104U(S)
  146,960.00 ฿
  167,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตถ้วยเล็ก NTE รุ่น U.243
  168,258.00 ฿
  197,950.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตถ้วยเล็ก NTE รุ่น U.063
  86,403.00 ฿
  101,650.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตถ้วยเล็ก NTE รุ่น U.183
  140,973.00 ฿
  165,850.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำนำแข็งยูนิตถ้วยเล็ก NTE รุ่น U.323
  195,543.00 ฿
  230,050.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ำแข็งยูนิตถ้วยเล็ก NTE รุ่น U.123
  104,593.00 ฿
  123,050.00 ฿  (-15%)

เครื่องทำน้ําแข็ง เกล็ดกรอบ

 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-60F
  73,480.00 ฿
  83,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-60F(S)
  78,760.00 ฿
  89,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-100F
  82,280.00 ฿
  93,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-150F
  91,080.00 ฿
  103,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-250F
  113,960.00 ฿
  129,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-350F
  149,160.00 ฿
  169,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-450F
  189,640.00 ฿
  215,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-500F
  209,000.00 ฿
  237,500.00 ฿  (-12%)
Visitors: 1,052,638