เครื่องใช้ไฟฟ้า


ตู้ทำน้ำดื่ม

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก WC1
  14,410.00 ฿
  26,200.00 ฿  (-45%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 1 ก๊อก SC1
  13,805.00 ฿
  25,100.00 ฿  (-45%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 2 ก๊อก WC2
  14,410.00 ฿
  26,200.00 ฿  (-45%)

   

 • ขายดี
  ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 2 ก๊อก SC2
  13,805.00 ฿
  25,100.00 ฿  (-45%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ก๊อก WC3
  17,995.00 ฿
  30,500.00 ฿  (-41%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 3 ก๊อก SC3
  17,346.00 ฿
  29,400.00 ฿  (-41%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 4 ก๊อก WC4
  19,234.00 ฿
  32,600.00 ฿  (-41%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 4 ก๊อก SC4
  18,644.00 ฿
  31,600.00 ฿  (-41%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 5 ก๊อก WC5
  23,760.00 ฿
  39,600.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 6 ก๊อก WC6
  24,720.00 ฿
  41,200.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 7 ก๊อก WC7
  31,440.00 ฿
  52,400.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 8 ก๊อก WC8
  40,440.00 ฿
  67,400.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้ทำนํ้าเย็นสแตนเลส 10 ก๊อก WC10
  41,760.00 ฿
  69,600.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก WBC1
  16,260.00 ฿
  27,100.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก WBC2
  16,260.00 ฿
  27,100.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 3 ก๊อก WBC3
  19,080.00 ฿
  31,800.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 4 ก๊อก WBC4
  20,340.00 ฿
  33,900.00 ฿  (-40%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก SBC1
  15,600.00 ฿
  26,000.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก SBC2
  15,600.00 ฿
  26,000.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 3 ก๊อก SBC3
  18,420.00 ฿
  30,700.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้น้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 4 ก๊อก SBC4
  19,680.00 ฿
  32,800.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C1
  19,560.00 ฿
  32,600.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C2
  22,140.00 ฿
  36,900.00 ฿  (-40%)

   

 • ตู้ทำนํ้าร้อน น้ำเย็น WH1C3
  23,460.00 ฿
  39,100.00 ฿  (-40%)

   

เครื่องทำน้ําแข็ง

 • เครื่องจ่ายน้ําแข็ง ICEMAN รุ่น IM101
  26,840.00 ฿
  30,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องผลิตน้ําแข็ง หลอดเล็ก ICEMAN รุ่น IM304 Tube small
  233,200.00 ฿
  265,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องจ่ายน้ําแข็ง NTE รุ่น P.070
  78,035.00 ฿
  91,806.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องจ่ายน้ําแข็ง NTE รุ่น P.100
  80,764.00 ฿
  95,016.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องจ่ายน้ําแข็ง NTE รุ่น P.101
  24,375.00 ฿
  28,676.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องผลิตน้ําแข็ง หลอดเล็ก ICEMAN รุ่น IM604 Tube small
  277,200.00 ฿
  315,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่ รุ่น IM-605U
  233,200.00 ฿
  265,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่ รุ่น IM-305U
  180,400.00 ฿
  205,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็ง หลอดเล็ก NTE รุ่น T.104
  125,511.00 ฿
  147,660.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-60F
  73,480.00 ฿
  83,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่ รุ่น IM-105U
  145,200.00 ฿
  165,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่ รุ่น IM-505U
  206,800.00 ฿
  235,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทําน้ําแข็ง ยูนิตถ้วยใหญ่ รุ่น IM-205U
  162,800.00 ฿
  185,000.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-60F(S)
  78,760.00 ฿
  89,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-100F
  82,280.00 ฿
  93,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งยูนิตใหญ่ NTE รุ่น U.252
  152,796.00 ฿
  179,760.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็ง หลอดเล็ก NTE รุ่น T.254
  180,081.00 ฿
  211,860.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-150F
  91,080.00 ฿
  103,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งยูนิตใหญ่ NTE รุ่น U.352
  180,081.00 ฿
  211,860.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-250F
  113,960.00 ฿
  129,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งยูนิตใหญ่ NTE รุ่น U.452
  207,366.00 ฿
  243,960.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็ง หลอดเล็ก NTE รุ่น T.354
  207,366.00 ฿
  243,960.00 ฿  (-15%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งเกล็ดกรอบอัตโนมัติ ตรา ICEman รุ่น IM-350F
  149,160.00 ฿
  169,500.00 ฿  (-12%)
 • เครื่องทำน้ําแข็งยูนิตใหญ่ NTE รุ่น U.902
  407,456.00 ฿
  479,360.00 ฿  (-15%)
Visitors: 1,052,636